Werven voor specialistische functies

Lantor

Het internationale bedrijf Lantor was op zoek naar de invulling van twee zeer specialistische functies. Wij kregen de opdracht hiervoor zo goed en effectief mogelijk sollicitanten te werven. Binnen drie weken waren de vacatures opgevuld met de ideale kandidaten voor de functies! Hoe pakten we dat aan?

Het wervingstraject begon met een onderzoek naar de belangrijkste criteria aldus de doelgroep ook wel de ‘kritische weging factoren’ genoemd. Maar ook deze vragen stelden we: Wie is de doelgroep? Wat vindt zij belangrijk bij een baan? En – als een stukje employer branding – bij een werkgever? Vervolgens analyseerden we door middel van een SEO-onderzoek op welke zoekwoorden we de doelgroep het best konden bereiken. Om die reden hebben we onder andere de functietitel aangepast. We ontwierpen per functie twee landingspagina’s zodat we middels een zogenaamde A/B-test uitzochten welke lay-out beter aansloeg bij de doelgroep.

Lantor was meer dan tevreden. Het gericht werven door middel van een uitgekiende SEO-en Jobboard-strategie heeft Lantor veel wervingskosten bespaard én is zeer effectief gebleken. Vrijwel álle kandidaten waren geschikt voor de specialistische functies… Aan Lantor de taak om te kiezen…