Het lerarentekort te lijf met het 4-stappen model

RTC Groningen

RTC Groningen is een samenwerkingsverband van veertien schoolbesturen. Ze hebben een duidelijk missie: het lerarentekort tegengaan in de regio Groningen. Wij kregen de vraag om hen hierbij te helpen. Een brede vraagstelling, waar onze middelenvrije denkwijze goed van pas kwam.

Hoe pakten we dat aan?
Na alle processen binnen de organisatie in kaart te hebben gebracht, pasten wij onze 4-stappen methode toe. Een methode die bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Sterke employer brand
  2. Werven vanuit persona’s
  3. Focussen op de candidate journey
  4. Creativiteit

Voor een effectieve wervingsstrategie geldt: maatwerk is key. Elke vacature heeft namelijk een eigen, onderbouwde aanpak nodig om te komen tot dé meest geschikte kandidaat. Het 4-stappen model voorziet hierin. Voor RTC Groningen heeft dit geleid tot een sterke employer brand, uitwerking van persona’s en candidate journeys. Hiermee is RTC Groningen gekomen tot een effectieve, kostenbesparende wervingsstrategie met bewezen succescases.